لاشریکستان

بوی مرگ

پیش نوشت: خواندن این دست نوشته به همه آنهایی که یاد مرگ حال دنیایشان را به هم می زند، توصیه نمی شود.

 

آی با توام! با تو که داری این حرف ها را می نویسی. با تو که مثل بیچاره ها ، دل خوش به خودت، سرت را توی لاکت فرو کرده ای. که با پرگار خویشتنت، دور جسم و روح خودت دایره ای کشیده ای و بی اعتنا با غایت آمدنت ، روز و شب، همین دایره ی مسخره دور تسلسل تو شده  و مرز آرزوهایت.

آی با توام! با تو که میان چند هزار میلیارد ستاره و سیاره، در تعاقب زمانهای آمده و نیامده، جایی به غایت اندک و در سرزمینی اندک تر نصیبت کردند و تو یادت رفت که بین این همه مکان و زمان چه قدر کوچکی! یادت رفت و باز مغرور شدی !

با توام! با تو که توی پیله ات آسوده خوابیده ای و یادت رفته امروز و فردا بهار است و یادت رفته اصل ماجرا،اصل آمدن و شدن، اصل این همه تسخیر عالم برای تو، پروانه شدن بوده است . بیرون بیا و تار و پود این همه سستی را پاره کن. پروانه شو و رها از  از این پیله ها ، پرواز کن.

امروز نه، که فردا، جایی، بی خبر، صدایت می کنند. ریسمانی از مرگ را گردنت می اندازند و کشان کشان می برندت به جایی که باید. فرقی نمی کند که بوی مرگ چگونه میان سرت جاری شود. که راننده ای خواب بماند و از قضا دیر متوجه و شود و بعد تو...یا  سر درد هایت تو را برساند به جواب ازمایشی کهنشان می دهد تا چند ماه دیگر.... یا حتی اصلا، امشب بخوابی و بعد صبح ببینی – البته از کمی بالاتر- یک عده دارند دور تختخوابت جزع و فزع می کنند.... جورش فرقی ندارد. فرقی ندارد حتی اینکه همه آن آدم های بعد از تو، نامت به نکویی یا شر ببرند یا حتا نبرند.

غسلت که دادند، توی پارچه ها که کفن پیچت کردند، توی تابوت که بلندت کردند،دور و برت که لا اله الا الله گفتند، نماز که برایت خواندند، تشییعت جنازه ات که کردند،دسته گل ها را که کنار زدند. توی دو متر جا با دیوار های سیمانی و کف خاکی که گذاشتندت، تلقیتنت که دادند، نگاه آخر را که به صورتت انداختند، سنگ لحد را که گذاشتند، با شیون، خاک سرد را اول آهسته، بعد تند و تند می ریزند رویت  و آن وقت، ماجرا برای همه تمام می شود و برای تو تازه آغاز شده است!

تاریکی را زود تر و قبل از همه چیزحس می کنی. بعد تازه می فهمی اینجا جای نفس کشیدن نیست،که اصلا نمی خواهی نفس بکشی.  بیرون می آیی و نگاه که می کنی می بینی که آدم ها دارند می روند. برخی اشکی به چشم و برخی خرمایی در دهان! اشتراکشان این است که می روند. از دور دعایی و نمازی و صلواتی و آهی یا نهایتا ذکر خیری. بعد یکی یکی همه آنهایی که برای آنها زیستی و خطا و و صواب زندگیت را تعیین کردد، یادشان می آید که بچه هاشان امتحان دارند! خودشان باید سر کار بروند. سفری برایشان پیش آمده که ضروری است. روزهای اول برای تنها گذاشتنت بهانه می آورند. اما کم کم به بهانه هم حاجتی نیست. دیر به دیر می آیند، زود به زود می روند. تو تنها می شوی. تنها تر از همه تنهایی های که توی دنیا داشته ای. حساب و کتابت از همین جا آغاز شده است. از همان شب اول آغاز شده بود. خدایت کیست؟ قبله ات کجاست؟ رسولت کیست؟ امامت؟ دیوارها و وحشت زبانت را بند آورده اند. فرشته ها سوال پیچت می کنند. به دعایی و نمازی دیوارها کمی رهایت می کنند. اما خودت خودت را رها نمی کنی!

یادت می آید، همه چیز. مثل صحنه های یک فیلم از جلویت رد می شود مثل خاطره حسش می کنی. از همان روز اول. از گریه اول تو و شادی دیگران. صحنه ها را زندگی می کنی، اما سریع تر از همیشه. چه فدر یادت می آید چیزهای که یک عمر یادت رفته بود.کارهای کرده و نکرده. بعضی ها امیدت را می گیرند و بعضی ها نوری را در دلت تازه می کنند...حسرت می خوری.حسرت می خوری.حسرت می خوری...

حالا همه رفته اند. تو مانده ای . تنها شده ای. با همه خوبی ها و بدی ها. کرده ها و ناکرده ها. کینه ها و محبت ها. توجیهات و شعارها و حرف ها به کارت نیامده و دست و پایت را گرفته اند. یادت می آید روزی جایی نوشته خوانده بودی تو می میری. ولی حالا خوب می فهمی که تو...............مرده ای.

اردیبهشت ۸۶

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ - مصطفا لاشریکستان

حرکت-آهو

 پیش نوشت: یادداشت قبل را که نوشتم بیشتر دنبال یک طرح بودم...حتما فکر و وقت عمیق ترش می کند...

به بهانه سالگشت کسی که بی شک بخشی از حیات فکریم را مدیون اویم:

ساعت حركت قطار كه مي رسيد و همين كه قطار راه مي افتاد، بچه ها مي دويدند، سنگ بر مي داشتند و قطار را مورد حمله قرار مي دادند. من تعجب مي كردم كه اگر به اين قطار بايد سنگ زد، چرا وقتي كه ايستاده يك ريگ كوچك هم به آن نمي زنند و اگر بايد برايش اعجاب قائل بود ، اعجاب بيشتر وفتي است كه حركت مي كند.
اين معما برام وجود داشت تا وقتي كه بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم. ديدم، اين قانون كلي زندگي ما ايراني هاست كه هر كسي و هر چيزي تا وقتي كه ساكن است، تا ساكت است،
مورد تعظيم است، اما همين كه به راه افتاد و يك قدم برداشت، نه تنها كسي كمكش نمي كند، بلكه سنگ است كه به طرفش پرتاب مي شود و اين نشانه ي يك جامعه مرده است.

ولي يك جامعه زنده فقط يراي كساني احترام قائل است كه متكلم هستند نه ساكت، متحركند نه ساكن، باخبرند نه بي خبر.

از کتاب احیای تفکر اسلامی

گفتم:

آهو شدی و آه، دلت بند دام شد

بیچاره گشته ای و قصه ما هم تمام شد

یا او اسیر چشم تو و گیج دیدنت

بی تاب گفتن تنها س لا م شد

آهو شدی و آه ، او ، پلنگ پیر

انگار مست بوی تو و رام رام شد...

حوصله اش را نداشتم... نوشتم و کاغذش را پاره کردم...

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ - مصطفا لاشریکستان

دانای کل

اول شخص مفرد: مرده شور این زندگی رو ببرن،که همه جاش رو ... و کثافت گرفته!

سوم شخص جمع: ببین فرزندم شما انگار خوشی زده زیر دلت. به بقیه نگاه کن.واسه یه لقمه نون چه قدر زحمت میکشن.خود ما که بچه بودیم مگه چه جوری زندگی می کردیم؟ شما باید قدر بدونی و... و...و...

دانای کل: چشم ها را باید شست، جور دیگر باید نگاه کرد، حرف زد، فکر کرد.

اول شخص مفرد: حرف مفت می زنن، زر می زنن، حالم به هم می خوره از نصیحت هاشون.یه مشت بابابزرگ. 

سوم شخص جمع: ببین پسرم ما خیر و صلاحت رو می خوایم. تو باید به حرف ما گوش بدی. بالاخره ما دو تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردیم.

دانای کل:

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست!

اول شخص مفرد: بابا تا کی آخه باید صبر کنم.هی امروز و فردا می کنن.جون آدم رو به لبش می رسونین شما.  بعد عمری میخواین یه کاری واسه من بکنین،خب دیگه انقدر بالا و پایین کردن نداره.

سوم شخص جمع: خب عزیزم،شما هم باید صبر کنی ما راجع به این مساله تصمیم بگیریم.بالاخره نمیشه بی گدار به آب زد.

دانای کل:

باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

اول شخص مفرد: اصلا مرده شور این دنیای شما رو ببرن. حال و حوصله زندگی رو ندارم .دیگه خسته شدم.همین

سوم شخص جمع: آخه دلبندم مگه بچه های مردم آدم نیستن.دارن زندگیشون رو می کنن.انقدر هم ادا نمی ریزن. مثلا همین......!

دانای کل:

گمان مبر که به آخر رسید کار مغان

هزار باده ی نخورده در رگ تاک است

اول شخص مفرد: اصلا بابا من موضوم این چیزا نیست. من از خودم نا امیدم. از اینکه تا اینجای زندگی اومدم ولی یک نقطه سفید، یه نمره خوب  تو کارنامه ام نیست. از خودم بدم میاد.

سوم شخص جمع: (سکوت)

دانای کل: و عنده و مفاتح الغیب لایعلمها الا هو...

هان مشو نومید چون آگه نه ای از سر غیب

هست اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

****

پی نوشت۱: اندر احوالات تامین امنیت اجتماعی!

پی نوشت ۲: دوست ندارم اینجا سیاسی بنویسم،اما دیدن این لینک رو به همه توصیه می کنم.اینجا را کلیک کنید

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ - مصطفا لاشریکستان