لاشریکستان

 

بردار، مال خودت، لگدش کن، خراب کن
یا روی آتشی بگیر و دلم را کباب کن
حالا چه رود، چه موج، چه دریای بیکران
جان مرا بگیر و مرا هم سراب کن
 
پی نوشت(۳۱/۱/۸۷): شاید ربع قرن زندگی به چشم تو خیلی زیاد باشه، اما همه این سال ها رو که ببری در مقیاس خلقت، از ذره هم کمتر و کوچک تر میشه!

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ - مصطفا لاشریکستان